Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Overschrijving

Bron: www.knvb.nl
Alle verzoeken tot overschrijving binnen Nederland moeten ieder seizoen uiterlijk 15 juni bij de KNVB zijn ingediend. Voor (ex-)contractspelers geldt 31 augustus als uiterste datum.

Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni of 31 augustus wordt ingediend, zal dit verzoek worden behandeld als een verzoek om dispensatie. Indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor na de eerste vrijdag van de maand maart bereikt, wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende bepaling dat in dat seizoen niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden.

Overeenkomstig de FIFA-bepalingen geldt ook voor leden van de KNVB dat een speler in de periode van 1 juli t/m 30 juni voor maximaal twee clubs in bindende wedstrijden mag uitkomen. Concreet betekent dit dat een speler die aan het begin van het seizoen uitkomt voor club X in hetzelfde seizoen slechts eenmaal dispensatie kan krijgen voor overschrijving naar club Y.

Het aanvragen van overschrijving gaat tegenwoordig digitaal. Je kunt je hiervoor melden bij de ledenadministratie van de nieuwe club waar je wilt gaan spelen. Zij vragen dan de overschrijving aan.


Aanvullende informatie RSC Alliance
Een overschrijving wordt pas verstrekt als:

  • alle eventueel ontvangen materialen (kleding) zijn ingeleverd;
  • eventueel openstaande vorderingen (boetes) zijn voldaan.